Länksamling

Här kan du hitta kvalitetsgranskade källor sorterade efter ämne. Börja din sökning brett, genom att gå in på det tänkbara huvudämne ditt ämne kan tillhöra.

Centrum för näringslivshistoria – med tidningen Företagshistoria
Företagskällan – näringslivets historia
Handelns historia
Sveriges Riksbank

Alvin - digitaliserat kulturarv 
Centrum för näringslivshistoria 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
Folk i rörelse - folkrörelsehistoria 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län   
Fyriskällan - Uppsalas centrum för lokalhistoria 
Företagskällan - näringslivets historia 
Handelns historia 
Riksarkivet 
Stadsarkivet - Stockholms stad  
Suecian– 1600-talets Sverige i bilder 
Svenska dagstidningar - Kungliga bibliotekets äldre material 
Uppsalakartor - Uppsala kommun  
Upplandsmuseet

Alla väljare - lättläst om politik från 8 sidor 
Information om Sverige - för dig som är ny i Sverige 
Lagboken - lagar och förordningar 
Lagrummet - rättsinformation 
Mänskliga rättigheter - Regeringskansliet 
Näringsdepartementet - Regeringskansliet 
Regeringskansliet 
Statens offentliga utredningar
Sveriges domstolar – rättsfall
Sveriges riksdag
Utbildningsdepartementet - Regeringskansliet

Källkritik

Källkritik – NE:s temapaket 
Källkritik för pedagoger - Statens Medieråd 
Källkritik i gymnasieskolan - Skolverket 
Källkritik på internet - Internetstiftelsen

Redovisa källor

Libris -  referera till böcker
Referenslista enligt Harvard – Umeå universitet 
Skriva referenslista – SLU 

Lästips

Barn- och ungdomsbokskatalogen – Kulturrådet tipsar om årets bästa böcker
Bokbloggar.se

Boktipset.se
Goodreads.com 

Bookcraft – Youtube
Elzas bokhylla – Youtube
Sincerely Johanna – Youtube
Vargnatts bokhylla – Youtube 

För dig som skriver

Poeter 
Skrivarsidan 
Vulkan

Myndigheter

BRÅ - Brottsförebyggande rådet 
DO - Diskrimineringsombudsmannen 
Energimyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
Genetiknämnden 
Havs- och vattenmyndigheten  
Internetstiftelsen
IVO - Inspektionen för vård och omsorg 
Jordbruksverket 
Kemikalieinspektionen 
Konsumentverket
Konkurrensverket
Livsmedelsverket 
Läkemedelsverket 
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
SBU - Myndigheten för medicinsk och social utvärdering 
SCB - Statistikmyndigheten  
SGU - Myndigheten för geologi i Sverige 
Sida - Sveriges biståndsmyndighet 
Skatteverket
Skolverket 
Statens medieråd 
Socialstyrelsen - Myndighet för vård och omsorg 
Tillväxtverket

Organisationer

BRIS - Barnens rätt i samhället 
RFSL - HBTQ och rättigheter 
SKR - Sveriges kommuner och regioner

ECHA​​​​​​​ - Europeiska kemikaliemyndigheten​​​​​
Forskning.se - svenska forskningsnyheter
Henrik Brändén - molekylärbiolog
Karolinska institutets universitetsbibliotek – medicinska databaser m.m.
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet
SLU Future Food - om hållbara livsmedelssystem 

Utrikespolitik och internationella relationer

Census – ekonomisk analys och statistik från USA  
Country Profiles - BBC News 
DagDok– guide till FN-dokumentation  
EU-information - Sveriges riksdag 
Europaparlamentet - kontoret i Sverige 
Europaportalen - nyhetssajt 
Europeiska kommissionen 
Globalis-  svenska FN-förbundet 
Globalportalen - organisationer i samarbete för en bättre värld
Informationsverige.se – tillförlitlig samhällsinformation på elva språk 
Inter Press Service News Agency – internationell nyhetsbyrå
(Logga in med användarnamn ips-skolalun och lösenord mynta
Officiell EU-webbplats 
Reportrar utan gränser - för yttrandefrihet 
UCDP - konfliktdatabas 
UN– United Nations  
UNEP - FN:s miljöprogram 
Utrikesmagasinet - Utrikespolitiska institutets nättidning 
The World Factbook - CIA

Mänskliga rättigheter

Kvinna till kvinna - kvinnorättsorganisation
Rädda barnen - för barns rättigheter 
Röda korset - humanitärt nätverk
The World Bank - bekämpar fattigdom
WHO - World Health Organization, FN:s organ för hälsofrågor

Statistik

Gapminder- global statistik 
SCB - internationell statistik 

Sök stipendier

Global grant-  du behöver ett lånekort från Bibliotek Uppsala, logga in med ditt lånekortsnummer. 
Länsstyrelsernas stiftelsedatabas
För mer information om stipendier, kontakta skolans studie- och yrkesvägledare (SYV), Jakob Ekelund eller Ingrid Nordström. 

Skola och utbildning

Bioresurs – Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Digitalisering  – Skolverket
Forskning om undervisning och lärande  – Lärarstiftelsen
Mediekompass – om medier och journalistik
Orka plugga –  studietips från UR
Samverkan skola – Uppsala universitet
Skolporten  – för lärare och skolledare
Svenska som andraspråk   – Institut för språk och folkminnen
Upphovsrätten i skolan – Skolverket
Utbildningsguiden – Skolverket
Utbudet – lektionsmaterial

Film & TV 

Filmarkivet – Svenska filminstitutet 
Filmbiblioteket – Svenska filminstitutet 
Swedish Film - filmvisning i skolan, licensavtal via Uppsala kommun. Läs mer på Insidan, sök: Film i förskola och skola 
SVT Play – Sveriges Television 
NE Play  – har filmer från utbildningsradion och en del av det som tidigare fanns hos SLI. 

Ordböcker

Tyda lexikon - översätter 
Longman English Dictionary - ordbok 
Lexin- översätter 
Nordisk familjebok – gammalt uppslagsverk via Projekt Runeberg 
Svenska akademiens ordböcker - SAOL, SO, SAOB 

Språksociologi

1177 Vårdguiden - Region Uppsala 
Apoteket 
Arbetsmiljöupplysningen 
CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
Cancerfonden 
FASS - om läkemedel  
Funktionsnedsättning - Uppsala kommun 
Giftinformationscentralen 
Hjärnkoll – om psykisk ohälsa
Infoteket - om funktionsnedsättningar 
Kunskapsguiden - om hälso- och sjukvård 
Netdoktor - om hälsa och medicin 
RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning 
Självhjälp på vägen – om NPF
SMER - Statens medicinsk-etiska råd 
Snorkel – barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala
Umo - ungdomsmottagningarna om sex, hälsa och relationer 
Vårdhandboken - från Sveriges regioner och kommuner