Introduktionsprogram(IMA )

Individuellt alternativ

Saknar du behörighet till nationellt program? Då är individuellt alternativ (IMA) något för dig!

Innan du börjar hos oss…

… så vill vi som arbetar på IMA att du ska göra ett besök hos oss så att vi får visa skolan och utbildningen för dig. Kontakta någon av följande personer för att boka ett besök eller få mer information:

Programrektor Emma Ågren
emma.agren@uppsala.se
073 – 423 55 50

Studie- och yrkesvägledare Ingrid Nordström
ingrid.nordstrom@uppsala.se
072 – 724 39 84

När du börjar hos oss…

…  kommer vi att intervjua dig om dina mål med utbildningen, vad du vill läsa för nationellt program när du är klart hos oss och vilka betyg du redan har med dig. Utifrån detta gör vi tillsammans en studieplan så att du ska lyckas nå ditt mål. Du får en mentor som följer dig under utbildningen och ni har tillsammans studiesamtal där ni pratar om hur det går för dig i dina studier.

Hos oss kan du läsa följande ämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • SO-ämnen: samhällskunskap, historia, geografi och religion.
  • NO-ämnen: biologi. Eventuellt erbjuds också kemi och fysik.
  • Estetiska ämnen: musik och bild
  • Idrott och hälsa
  • Modersmål

Undervisningen…

…hos oss är i mindre grupp med cirka 10-15 elever i varje grupp. Du läser de ämnen du behöver för att bli behörig till det nationella program eller yrkesintroduktion som du vill gå. Undervisningen är i en sammanhållen del av skolan men vi går till andra delar av skolan för att äta lunch, ha lektioner i NO samt ha idrott. Vårt IMA är alltså en integrerad del av Lundellska skolan i övrigt. Vårt IMA är inte i en separat del av skolan, en egen korridor eller i hemklassrum. Du som söker till oss behöver kunna delta i utbildningen under dessa förutsättningar.

Bra att veta är att…

… Lundellska skolan har två utbildningar inom IMA. Har du diagnos eller problematik inom autismspektrat ska du söka till resursenhetens IMA.

Sökkoden i Dexter för IMA inne på stora skolan är IMA-LUN.

Sökkoden i Dexter för resursenhetens IMA med autismprofil är IMA-ALUN.

Vill du veta ännu mer…

…så finns vår Plan för utbildning här

Plan för utbildning IMA Lundellska skolan lå 2024_2025 (pdf)