Resursenheten Lundellska skolan

På Resursenheten erbjuder vi två särskilt utformade program för dig med diagnos inom autismsområdet och som är i behov av en lugn och tydliggörande miljö.  

Vår styrka är relationer!

En av våra framgångsfaktorer är att vi jobbar hårt för att bygga trygga relationer med våra elever. Du som elev får en mentor som kommer att följa dig under gymnasietiden och ha regelbundna studiesamtal. Tillsammans arbetar vi för att hitta individuella lösningar som ska göra studierna så tillgängliga som möjligt och få dig att trivas under din tid hos oss. Vi har ett tätt samarbete med vårdnadshavare.  

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i mindre grupper med ca 10 elever i varje klass.
Majoriteten av undervisningen sker i ditt ”hemklassrum” där du har en egen bänk med ditt samlade material. Klassrummen har ett tillhörande grupprum i anslutning om du behöver variation. Du får en egen dator med tillgång till lärportal och kompensatoriska hjälpmedel och möjlighet till alternativa examinationsformer som passar dig. Undervisningen bedrivs av behöriga lärare som har god kunskap om autism. Vi har även elevassistenter som finns som stöd under lektionerna.  

Våra lokaler

Resursenheten har ett eget litet hus mitt på gården med närhet till Lundellska skolans alla resurser så som skolbibliotek, kafeteria, matsal, aula och bildsal. 

Resursenheten Lundellska skolan hus 7
Resursenheten Lundellska skolan hus 7

Plan 1:
Klassrum för årskurs 1 och IMA samt verksamhetsledarens arbetsrum.

Plan 2:
Klassrum för årskurs 2 och 3 samt personalrum.

Plan 3:
Här finns vårt gemensamma fritidsrum där vi serverar fika och har våra rast- och gemensamma aktiviteter. 
 

Skollunch

Bara några meter från vårt hus ligger skolans matsal. Vi äter tidig lunch för att få en lugnare miljö och har egna bokade bord i ett avgränsat rum. Verksamhetsledare och elevassistenter äter alltid lunch tillsammans med eleverna.  

Sociala aktiviteter

Att få möjlighet till en social utveckling är viktigt för oss. Vi utför under läsåret flera gemensamma aktiviteter så som teatrar, bio och studiebesök samt klassövergripande aktiviteter på skolan. Vi stämmer av med dig som elev innan vad just du behöver för att aktiviteten ska fungera.  

På onsdagar mellan 14.30-15.30 erbjuder vi After School där man som elev får delta om man vill. Aktiviteterna utgår från elevernas intressen och önskemål och kan vara alltifrån film, bakning, schack, fotboll eller andra aktiviteter. Vill man inte delta i själva aktiviteten kan man alltid stanna och spela kort eller något annat.  

På rasterna finns elevassistenter alltid tillgängliga och deltar i spel och andra aktiviteter efter elevernas intressen och behov.  

Våra utbildningar

Samhällsvetenskapsprogrammet med beteende inriktning
Ett nationellt högskoleförberedande gymnasieprogram för dig med 12 godkända betyg från grundskolan. 

Vi har ett sammanhållet schema mellan 8.30-ca 14.30 utan håltimmar med schemalagda resurstimmar där du kan jobba med uppgifter efter behov. Målet är att du ska få majoriteten av ditt skolarbete gjort i skolan. Din närvaro och deltagande på lektionerna är en nyckelfaktor hos oss. 

Poängplan Resursenheten-Lundellska skolan

Introduktionsprogrammet (IMV)  
För dig som saknar ett eller två grundskolebetyg. Här läser du med din klass på nationellt program (SAM beteende) samtidigt som du läser upp dina grundskoleämnen. Antagning sker i mån av plats på programmet.
Plan för utbildning IMV Lundellska skolan resursenheten lå 2024_2025

Introduktionsprogrammet (IMA)  
För dig som saknar behörighet till nationellt program och vill läsa upp dina grundskolebetyg. Här görs ett helt individuellt upplägg baserat på dina behov och du får ett anpassat schema utifrån dina förutsättningar med en till fyra lektioner fem gånger i veckan.
Plan för utbildning IMA Lundellska skolan resursenheten lå 2024_2025

För att söka till oss

Innan du söker till oss vill vi att du kommer på ett studiebesök där vi får berätta mer om hur vi jobbar och du får känna in lokalerna. Det är viktigt att du som elev vet vad du väljer och att det känns som rätt plats för dig.  

När du har varit på ett besök söker du via Dexter med hjälp av din studievägledare.  

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!  

Hanna Virhammar
Verksamhetsledare/specialpedagog
Telefon: 018-727 97 70
Mobil: 072-593 6335
Mejl: hanna.virhammar@uppsala.se 

Emma Ågren
Programrektor
Telefon: 018-727 99 73
Mobil: 073-432 55 50
Mejl: emma.agren@uppsala.se  

Jakob Ekelund 
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 018 – 727 22 54
Mobil: 076 – 772 74 34
Mejl: jakob.ekelund@uppsala.se