Vård och omsorgsprogrammet

Programmet är för dig som vill arbeta med människor och som har en önskan att hjälpa andra. Du får utveckla dina kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg och du får kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. När du är klar med utbildningen får du en yrkesexamen vilket innebär att du är kvalificerad för att arbeta som till exempel undersköterska eller skötare. Du kan även studera vidare på universitet och högskolan. Oavsett vad du vill arbeta med i framtiden så ger vård- och omsorgsprogrammet en bra grund.

Vi erbjuder två profiler inom Vård och omsorgsprogrammet

Vård-vård och vård-sam. Profilen Vård-sam ger samma behörighet till universitets- och högskolestudier som samhällsvetenskapsprogrammet.V

Vård-vård

I profilen Vård-vård fördjupar du dina kunskaper inom yrket. Du får lära dig mer om barn- och ungdomshälsa samt friskvård.

Vård-sam

Den här profilen ger samma behörighet till universitets- och högskolestudier som samhällsvetenskapsprogrammet.

Praktik i Sverige eller utomlands

Ett arbete inom vården är praktiskt. Du blir helt enkelt bättre när du får träna i verkligheten. Därför ingår arbetsförlagt lärande (praktik) varje år i utbildningen. I åk 1 gör man fem veckors praktik, i årskurs 2 sex veckor och i årskurs 3 göra man åtta veckors praktik. Under årskurs 3 gör man praktik inom både sjukvård och psykiatri på Akademiska sjukhuset. Du kan också i årskurs 2 erbjudas att göra praktiken utomlands. Våra elever har under åren bland annat gjort praktik i Danmark, Lettland och Finland. Just nu har vi praktikplatser i Norge.

Praktik åk 1: 5 veckor inom äldreomsorg
Praktik åk2: 6 veckor inom LSS och hemtjänst
Praktik åk3: 8 veckor inom sjukvård och psykiatri

Attraktiv för anställning i vården

Praktiken är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Många av våra tidigare elever jobbar idag på en arbetsplats där de haft sin praktik. Som utbildad undersköterska är du mycket attraktiv för arbetsgivarna i branschen.

Poängplan vård

Vård och omsorgsprogrammet (PDF)

Programinriktat val

För dig som inte är behörig till ett nationellt program men är mycket intresserad av vård- och omsorg finns Programinriktat val att söka. Även för detta program finns vissa behörighetskrav.

Se information om programmet här:
Programinriktat val

Sjukt bra!