Schema

Uppsala kommun fattat beslut om att inloggning krävs för att komma åt Skola24.

  • Vårdnadshavare kan använda Skola24app/skolportalen och logga in för att se sina barns scheman.
  • Elever ser sina scheman via inloggning i Skola24appen och inloggning i skolportalen.