Studievägledare

Studie- och yrkesvägledare

Vi hjälper elever att göra väl övervägda val under studietiden och inför kommande arbetsliv. Vi utgår ifrån ett individperspektiv och ska vara ett stöd för beslutsprocessen – ett “neutralt bollplank”.

Vi erbjuder enskilda samtal, samtal med vårdnadshavare samt gruppinformation.

Drop-in-mottagning
mån-fre kl. 8-16.30 eller via e-post, telefon eller drop in


Jakob Ekelund
SYV – SA, EK, Resursenheten
018- 727 22 54
0767727434
jakob.ekelund@uppsala.se

Ingrid Nordström
SYV – NA, VO, IMA
018- 727 23 73
0727243984
ingrid.nordstrom@uppsala.se