Individuella val inför läsåret 2024/25

Sista dag att göra valen är fredag 1 mars.

Valet kommer att göras i IST-elev och hur det går till kommer du att få information om från din SYV i samband med en klassinformation.

Här hittar du kurser och information om de olika indval som går att välja.

= innehåller video

Juridik

Privatjuridik

I kursen privatjuridik får du kunskap om den svenska rättsordningen. Vad är ett brott? Varför kan man dömas till olika påföljder för samma brott? Du lär dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang med hjälp av lagtext. Du får också lära dig vilka lagar som gäller för olika familjerelationer samt arv, testamente eller när man vill flytta isär. Du får även lära dig om konsumenträtt och när man kan bli skadeståndsskyldig. Som du säkert märker är kursen mycket lärorik och allmänbildande.

Kontaktlärare för kursen: Mikael Ceder Mikael.ceder@skola.uppsala.se

Affärsjuridik

Affärsjuridik är den bästa kursen gymnasiet har att erbjuda!” – Skolministern, kanske. Kan jag marknadsföra kursen så? Hur ska man hindra mig? Reglerna kring marknadsföring är en av många intressanta delar i kursen och vi kommer lösa rättsfall utifrån aktuell lagstiftning, för att konstatera vad som är rätt och fel gällande alla typer av reklam. Att ha rätt är en sak, att faktiskt få rätt är en helt annan. Därför läggs det även fokus på processen kring tvistlösning och hur man vinner en rättegång, den förmågan utvecklas genom praktiska övningar och rättegångsspel. Att undvika en tvist i domstol är dock att föredra, något som i många fall kan uppnås genom ett välskrivet avtal. Du som läser affärsjuridik får därför lära dig regler och strategier kring avtal och även i grupp tillämpa dessa skickligheter mot varandra i olika situationer. Kursen affärsjuridik är bra för dig som tänker starta eget, bli jurist eller siktar på en chefsposition i valfri bransch! För även arbetsrätten behandlas mycket ingående där du får nödvändiga kunskaper som är av stor betydelse för alla med personalansvar. Lägg därtill moment kring varumärken, patent, handel, upphovsrätt m.m. och du har en gedigen juridisk grund att stå på i kommande karriär!

Kontaktlärare för kursen: Mikael Ceder Mikael.ceder@skola.uppsala.se

Ekonomi

Entreprenörskap

I kursen Entreprenörskap kommer du få starta och driva ett eget företag – på riktigt! Detta är en praktisk kurs där vi har många bollar i luften och högt tempo. Du kommer få lära dig grunderna i ekonomi, marknadsföring och försäljning, och framför allt få testa på livet som entreprenör!

Nytt för i år är att vi i början av höstterminen kommer ha en eller ett par heldagar där företagen får en kick-off och möjlighet att arbeta intensivt med att ta fram sin affärsidé.


Se vad de andra tycker om kursen här


Kontaktlärare för kursen:
Anna-Pia Rackinger
anna-pia.rackinger@skola.uppsala.se

Aktiekunskap

Aktiekunskap och privatekonomi Välkommen till Skrapans nystartade kurs i privatekonomi! Vi kommer prata om alla delar av en ung persons ekonomi – från börsen och bolån, till Lyxfällan och vad som händer om man missköter sin ekonomi. I kursen tar vi upp olika investeringsformer men fokus kommer ligga på aktier och fonder. Det finns hundratals bolag som säljer aktier på Stockholmsbörsen idag – Hur väljer vi vilka vi ska investera i? Hur får vi våra pengar att växa?

Kontaktlärare för kursen: Sofie Laurent sofie.laurent@skola.uppsala.se

Företagsekonomi 1


Kontaktlärare för kursen:
Anna-Pia Rackinger
anna-pia.rackinger@skola.uppsala.se

Estetiska kurser

Bild och form 1b

Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier. Vi har exempelvis drejat, besökt vårsalongen på Liljevalchs, byggt skulptur i gips och gjort animationer.

Kontaktlärare för kursen: Kiki Rosander Andersson kiki.rosander-andersson@skola.uppsala.se

Bild

 


Kontaktlärare för kursen:
Kiki Rosander Andersson
kiki.rosander-andersson@skola.uppsala.se

Ensemble 1

Spel i grupp.

Kursdeltagarna väljer själva instrument och musik att spela. Gruppen medverkar på minst 2 konserter (höst- samt vårtermin).


Kontaktlärare för kursen:
Magnus Ottner
magnus.ottner@skola.uppsala.se

Ensemble 2

(Endast valbar i ÅK3 om man läst Ensemble 1 i ÅK2)


Kontaktlärare för kursen:
Magnus Ottner
magnus.ottner@skola.uppsala.se

Scenisk gestaltning (Teater)

(OBS: kursen heter inte Teater utan ”Scenisk gestaltning” där du gör valet) Teater är en kurs som passar dig som vill arbeta kreativt och praktiskt. Kursen är både för nybörjare och för dig som spelat förut. Vi övar på olika former av teater, till exempel improvisationsteater och att spela skrivna texter. Du får öva på ditt eget teateruttryck och på att spela tillsammans med andra i grupp. Det är en i första hand praktisk kurs, vilket innebär att det mesta av arbetet sker på lektionstid, och det är få skriftliga läxor eller prov. Många brukar säga att de har nytta av kursen i andra ämnen också, för att man till exempel tränar på att tala inför grupp. Under våren gör gruppen någon form av föreställning och spelar upp för till exempel sina klasser. Gruppen bestämmer vilken typ av föreställning de vill göra, vi har spelat allt från Hamlet till sagor och ungdomsböcker. Hör gärna av dig om du har frågor om kursen! camilla.ronngren@skrapan.uppsala.se

Kontaktlärare för kursen: Camilla Rönngren camilla.ronngren@skola.uppsala.se

Körsång 1

Kursens fokus är att sjunga tillsammans, ha roligt och få det att låta så bra som det går. Vi övar varje torsdag och deltar i konserter och skolavslutningar. Centralt innehåll (saxat från Skolverkets text om kursen Körsång 1 (100 poäng)):
 • körmusicerande i olika körtyper från olika repertoarområden och tidsepoker, med ett konstnärligt musikaliskt och sceniskt uttryck
 • rytm, melodi, harmonik och form
 • körmusicerande i gehörsbaserad och noterad musik
 • olika klangideal, stildrag och uppförandepraxis i repertoar från olika tider
 • grundläggande röstvård samt metoder för det
 • musikalisk gestaltning och kommunikation i samarbete med andra vid framträdanden
Lärare: Johanna Blank, sångpedagog. Kontakta mig på johanna.blank@skola.uppsala.se eller i ItsLearning om du vill veta mer.

Musikproduktion 1

Kursdeltagarna jobbar med en mängd olika saker inom ämnet musikproduktion. Bl a  live-ljud, ljudlära och kontrakt/immateriella rättigheter. Tyngdpunkten i kursen ligger dock på att skapa produktioner i valfri DAW (Skolan jobbar med STUDIO ONE).


Kontaktlärare för kursen:
Magnus Ottner
magnus.ottner@skola.uppsala.se

Idrott & Hälsa

Träningslära 1, 2

  I ämnet träningslära får du lära dig om kroppens byggnad och funktion samt hur den påverkas av träning. Du får även möjlighet att utveckla kunskaper om den betydelse kost och fysisk aktivitet har för prestationsförmågan och för en hälsofrämjande livsstil. Undervisningen ska leda till att du utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor, individuellt och i grupp, i hälsofrämjande aktiviteter utifrån ett etiskt förhållningssätt. Du får också lära dig om hur du kan förebygga och behandla skador i samband med träning.

Kontaktlärare för kursen: Nadja Westergren nadja.westergren@skola.uppsala.se

Idrott och hälsa 2

  Vill du fortsätta att läsa idrott och hälsa och få in fysisk aktivitet som en del av din skolvardag? Då ska välja kursen Idrott och hälsa 2- som är en fortsättning av idrott 1 men med fler aktiviteter utanför skolans lokaler. Kursen bygger vidare på det som behandlats i idrott och hälsa 1. Du får i kursen tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa En del lektioner kommer att vara i skolans idrottshall, gym och närområde men du kommer även att få prova på upplevelsebaserade aktiviteter utanför skolans lokaler. Exempelvis:  paddling, klättring, padel, ridning, friluftsliv och skidåkning. Här har vi stora möjligheter att påverka kursinnehåll och aktiviteter utifrån gruppens önskemål! Kursen innehåller även träningslära där vi fördjupar oss inom hälsobegreppets grunder samt fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.  

Kontaktlärare för kursen: Nadja Westergren nadja.westergren@skola.uppsala.se Oskar Berg oskar.berg@skola.uppsala.se

Idrott och hälsa specialisering Bollsport 1

  Kursen riktar sig till dig som tycker om bollspel och vill lära dig mer om olika bollsporter. Det är en praktisk kurs där vi jobbar med utveckling av individuella färdigheter. Varje lektion består av två delar. Halva lektionen tränar vi individuella övningar med mycket bollkontakt för att sedan prova de nya färdigheterna i matchspel. Bollsporter som ingår i kursen är Fotboll/Fotsal, Basketboll, Handboll, Innebandy, Volleyboll och Badminton. Kursen avslutas med fördjupning i en av bollsporterna som man själv väljer.
Kontaktlärare för kursen: Nadja Westergren nadja.westergren@skola.uppsala.se Oskar Berg oskar.berg@skola.uppsala.se

Idrott och hälsa specialisering Bollsport 2

Bollsport 2 riktar sig till dig som har läst kursen Bollsport 1 i åk 2 och vill fortsätta att fördjupa dig i de olika bollsporterna även i åk 3. Kursen är en fördjupning av kursen Bollsport 1.
Kontaktlärare för kursen: Nadja Westergren nadja.westergren@skola.uppsala.se Oskar Berg oskar.berg@skola.uppsala.se

Mental träning - Hälsa

I kursen mental träning får du bland annat lära dig om:
 • Psykologiska faktorer i relation till prestation.
 • Olika stressorer i vardagen.
 • Modeller för stresshantering.
 • Motivation och målfokusering.
 • Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.

Kontaktlärare för kursen: Nenad Martinis nenad.martinis@skola.uppsala.se

Matematik

Matematik 3b

Vilken är den största volym en öppen låda som viks av ett A4 kan ha? Hur snabbt sker tillväxten i en bakteriekultur? Vad blir arean mellan två funktionskurvor? I Matematik 3b lär du dig mer om hur funktioner fungerar. Du lär dig begrepp som ändringskvot, gränsvärde, derivata, integral och sambandet mellan dessa samtidigt som du lär dig metoder för att lösa extremvärdesproblem och polynomekvationer av högre grad. Även geometrisk summa och linjär optimering ingår i kursen.
Kontaktlärare för kursen: Anders Olsson anders.olsson2@skola.uppsala.se

Matematik 4

Matematik 4 är en fortsättningskurs till Matematik 3c. Du får bland annat lära dig om derivator, integraler, komplexa tal och trigonometriska funktioner. Kursen är förkunskapskrav för exempelvis de flesta civilingenjörsprogrammen, så den passar dig som är intresserad av och vill få fördjupade kunskaper inom dessa områden. Det är en krävande kurs, men har du klarat Matematik 3c med god marginal och har intresset så har du goda chanser att även klara Matematik 4.
Kontaktlärare för kursen: Karl Ekmyr karl.ekmyr@skola.uppsala.se

Matematik 5

Matematik 5 är uppdelad i två skilda områden inom matematiken. I den ena delen lär du dig grunderna i diskret matematik, som till exempel kombinatorik, mängdlära, talteori, talföljder och induktionsbevis. Den andra delen av kursen handlar huvudsakligen om en introduktion till att bygga matematiska modeller av verkliga förlopp med differentialekvationer. Både analytiska metoder och lösningar med olika typer av digitala verktyg ingår. Kursen ger en bra förberedelse till fortsatta universitetsstudier i matematik.
Kontaktlärare för kursen: Malin Spånberg malin.spanberg@skola.uppsala.se

Matematik specialisering

I kursen Matematik Specialiseringen får du möjlighet att fördjupa och stimulera ditt matematikintresse. Kursen behandlar ett område inom matematik som kallas Linjär Algebra, och som är en central kurs i många utbildningar på universitetet, och som spelar en viktig roll i många praktiska tillämpningar. I kursen ingår begrepp såsom linjära ekvationssystem, matriser, vektorer och linjära avbildningar.

Kursens innehåll är

 • Linjära ekvationssystem
 • Matriser
 • Vektorer
 • Linjer och plan i rummet
 • Linjärkombinationer, linjärt hölje, linjärt oberoende och baser
 • Linjära transformationer
 • Egenvärden och egenvektorer
 • Generella vektorer och linjära rum

Kontaktlärare för kursen:
Daniel Domert
daniel.domert@skola.uppsala.se

Media & IT

Fotografisk bild

I kursen Fotografisk bild lär du dig fotografera från grunden. I vår fotostudio lär vi oss att hantera systemkameran, bildredigering i Photoshop samt publicera våra bilder. Kursen är till stor del praktisk och ett bra val för dig som vill göra ett mindre pluggintensivt val och istället utveckla din kreativa sida. Kursen är för alla – ingen förhandskunskap krävs, men har du en egen kamera går det bra att ta med den (annars finns all utrustning att låna).

Kontaktlärare för kursen: Andreas Berthagen andreas.berthagen@skola.uppsala.se

Film- och TV-kunskap

I kursen Film- och TV-kunskap tar vi oss an både klassiska och moderna filmer och TV-program. Vi tittar, diskuterar och analyserar filmers uttryckssätt, samt tittar närmare på filmens innehåll och form. Vi undersöker etik inom film, går igenom filmens historia, från de första flimrande filmerna från 1895, fram till våra dagar. Ibland diskuterar vi bara; ibland skriver vi analyser. Framförallt tittar vi en hel del på film och TV!

Kontaktlärare för kursen: Simon Franck simon.franck@skola.uppsala.se

Medieproduktion

  Kursen Medieproduktion är precis som det hörs på namnet en kurs där vi producerar media. Vi gör allt från stop motion-filmer till tidningsproduktioner och du får lära dig allt från manusarbete till postproduktion. Vi jobbar med och lär oss Adobes redigeringsprogram och annan modern teknik. Det är en väldigt fri kurs, där du själv har stor möjlighet att påverka innehållet. Passar väldigt bra för dig som ska driva UF-företag eller om du vill läsa en kurs som stimulerar din kreativitet.

Kontaktlärare för kursen: Andreas Berthagen andreas.berthagen@skola.uppsala.se

Naturvetenskap

Naturvetenskaplig specialisering X2

  Naturvetenskaplig specialisering är kursen som tar upp aktuella frågor inom biologi och bioteknik. Du får de senaste nyheterna inom olika biologiska forskningsområden som t.ex. hur man tillverkar mänskligt blod med hjälp av tobaksplantor och hur ”hoppande gener” kan spåra ditt ursprung till Afrika. Du kommer att fördjupa dina kunskaper både genom föreläsningar, seminarier och laborativt arbete. Denna kurs kommer att ge dig ytterligare perspektiv på biologins betydelse för samhället!

Kontaktlärare för kursen: Teresa Miranda Maureira teresa.miranda-maureira@skola.uppsala.se

Naturkunskap 2

Naturkunskap 2 är kursen som öppnar dörrar. När du har läst denna kurs kan du söka många fler utbildningar och kurser på högskolan/universitet än om du inte hade läst den. Under kursens gång kommer du bland annat att läsa om evolution, människokroppen och rymdens oändligheter. Dessutom kommer du få möjlighet att laborera och testa dina kunskaper praktiskt.

Kontaktlärare för kursen: Susanna Johnston susanna.johnston@skola.uppsala.se

Teknik

Artificiell intelligens 1


Kontaktlärare för kursen:
Spånberg Malin
malin.spanberg@skola.uppsala.se

Konstruktion 1

 

Kontaktlärare för kursen:
Frida Sjögren
frida.sjogren@skola.uppsala.se

Samhällskunskap

CSI Skrapan KrimKrim

  CSI Skrapan KrimKrim är kursen för dig som vill lära dig om brottslighet ur såväl kriminologiskt som kriminaltekniskt perspektiv. I kursen får du studera olika aspekter av kriminalitet: på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får lära dig om synen på brott i olika samhällen, hur brottsligheten förändras, orsaker till och lösningar på brott m.m. Du lär dig också om brottsplatsundersökningar och hur spår från brott analyseras. Du får arbeta mycket praktiskt: säkra fingeravtryck, göra dna-analys, samt försöka lösa Skrapan Murder Case! Vi diskuterar många kända brottsfall i kursen, och du får också fördjupa dig efter eget intresse.

Kontaktlärare för kursen: Sara Hallbergson sara.hallbergson@skola.uppsala.se

Internationella relationer

  Internationella relationer är ämnet för dig som vill förstå din omvärld och de olika krafter som påverkar världens utveckling. Frågor om orsaker till konflikter och samarbete i det internationella systemet har studerats av forskare i ämnet under lång tid.
 • Vilka mål och maktmedel har olika aktörer, t.ex. stater, organisationer, multinationella företag, enskilda personer m.fl. för att påverka ”spelet om världen”?
 • Vilka blir konsekvenserna av konflikter, samarbeten och olika aktörers handlingar?
 • Hur påverkas världen t.ex. av globalisering, etnicitet och nationalism?
 • Har staternas makt minskat när världen blivit mer globaliserad?
 • Har världen blivit bättre?
 • Har klyftorna mellan fattiga och rika ökat?
Vi möter ständigt nyheter om bl.a. miljöproblem, pandemier, toppmöten mellan politiker, inbördeskrig, finanskriser och människor på flykt.
 • Hur påverkas vi? Hur kan vi påverka?
 • Vilka hot finns t.ex. för oss som lever i Sverige och hur han vi möta dem på bästa sätt?
 • Hur vill vi och kan vi påverka vår omvärld?
 • Hur kan du påverka Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik?
I kursen Internationella relationer belyser vi dessa frågor för att ge dig en så fördjupad kunskap om världen som möjligt.

Kontaktlärare för kursen: Julia  Söder julia.soder@skola.uppsala.se

Psykologi 1 och psykologi 2a

Psykologi är ett ämne som berör oss alla, oavsett vilka vägar vi väljer i livet. Psykologin handlar om hur vi människor tänker, känner och handlar – våra likheter och olikheter, hur vi beter oss som individer och i grupp, och hur vi påverkas av vårt arv och vår miljö. Vi går igenom olika perspektiv och olika teorier som förklarar våra beteenden. I psykologin arbetar vi mycket med fallbeskrivningar och övningar som gör teorierna mer konkreta och begripliga. Som individuellt val läser du psykologi 1 (50 p) och psykologi 2a (50 p).
 • Psykologi 1 går bland annat in på psykologins historia, kognitiv psykologi (hur tänkandet och minnet fungerar), biologisk psykologi och socialpsykologi.
 • Psykologi 2a går bland annat in på utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, psykisk ohälsa och socialpsykologi på ett mer övergripande plan – t ex kulturers och mediers påverkan på oss som individer.

Kontaktlärare för kursen: Maria Kurkiala maria.kurkiala@skola.uppsala.se

Kulturantropologi

I kursen Kulturantropologi studerar vi mänsklig kultur i alla dess variationer och djupdyker i olika fenomen som ritualer inom kriminella gäng, raggning, kultur bland narkomaner och häxeri. Du kommer inse att du har mer gemensamt med andra kulturer än vad du kanske tror. Under kursen får du bl.a träffa forskare som levt med barnsoldater i Liberia, studera din egen familjs middagsritualer och möta riktiga häxor. Målet med kursen är att få en större förståelse för olika kulturer, och att bli bättre på att navigera i nya miljöer. Kursen hålls i samarbete med Uppsala Universitet. Och ja, du kommer att få lära dig en trollformel.
Kontaktlärare för kursen: Martin Svenningsson martin.svenningsson@skola.uppsala.se

Historia 2a

 

Historia är en del av vår samtid och den påverkar framtiden. Historia är ständigt aktuellt och det är därför kursen är både rolig och viktig. Här finns möjlighet till fördjupning i något som du kanske har längtat efter under Historia1b-kursen. Det finns också stora möjligheter att planera kursen tillsammans med läraren och vi kommer att fördjupa oss i flera olika teman. 

Vanliga teman är folkmord, konflikter, konstarternas historia, modehistoria, miljöhistoria samt genushistoria, men du kommer också ha en möjlighet att komma med egna förslag.

Du får också lära dig hur en historiker arbetar och du kommer få öva på att ställa dina egna frågor till historien, så som en historiker gör. Det ger dig en unik möjlighet att öva på vetenskapligt skrivande samtidigt som det också förbereder dig inför både gymnasiearbetet samt Svenska 3.
Historia 2a är kursen för dig som älskar att fördjupa dig i historiska frågor, som vill få redskap för att förstå din samtid utifrån historien och som gillar att hänga med likasinnade.


Kontaktlärare för kursen:
Anna Araviadis
anna.araviadis@skola.uppsala.se

Språk

Engelska 7

Engelska 7 är en utmanande kurs som ger dig fördjupade kunskaper inom det engelska språket. Kursen fokuserar mycket på att låta dig utveckla ditt språk i en mer formell riktning, både i skrift och tal, samt ge större förståelse för mer avancerade texter och resonemang. Du tränar på att anpassa ditt språk efter situation och syfte tillsammans med andra elever från andra program. Presentation Engelska 7 (PowerPoint)
Kontaktlärare för kursen: Åsa Uselius asa.uselius@skola.uppsala.se

Moderna språk: FR4, IT1, IT2, SP2, SP4, SP5 och TY4

Moderna språk 2 och 4 är fortsättningskurser på moderna språk 1 respektive 3. Lektionsupplägget är liknande som kursen innan men med högre svårighetsgrad vilket medför en ökad arbetsinsats för de flesta eleverna; vi fördjupar oss i kulturer där målspråket talas och breddar vårt ordförråd och grammatiska förståelse. Moderna språk 4 ger en meritpoäng. Moderna språk 2 ger ingen meritpoäng. Har du funderingar kring vad steg 2 respektive 4 innebär så prata med den språklärare du har nu som kan berätta mer ingående om det språk du läser! Skolan erbjuder också Italienska 1 för åk 2 och 3, dvs. nybörjaritalienska. Innehållsmässigt kan detta jämföras med områden och teman du läste i början på högstadiet men i högre tempo. Skolan ger även fortsättningskurs i Spanska 5 för den som vill utveckla sina kunskaper. I den här kursen analyserar och diskuterar vi olika material från den spansktalande världen. Spanska 5 ger 0,5 meritpoäng, observera att du kan räkna in max 1,5 meritpoäng i moderna språk.
Kontaktlärare för kursen:
Moderna språk 2 (Italienska), MODITA02 tiziana.lindgren@skola.uppsala.se
Moderna språk 2 (Spanska), MODSPA02 ewa-charlotte.berg@skola.uppsala.se
Moderna språk 4 (Franska), MODFRA04 kristina.sorlid@skola.uppsala.se
Moderna språk 4 (Spanska), MODSPA04 angelika.edstrom-urenda@skola.uppsala.se
Moderna språk 4 (Tyska), MODDEU04 anna.kallio-forsberg@skola.uppsala.se
Moderna språk 2 (Tyska), MODDEU02 stefanie.primetzhofer@skola.uppsala.se

Svenska

Retorik

Retorik är konsten att tala väl och konsten att övertyga. Kursen är bra för dig som känner att du vill utvecklas som talare. Vi argumenterar – medvetet eller omedvetet – för våra åsikter och synpunkter genom hela livet och i alla möjliga situationer. Det kan gälla allt från att övertyga föräldrar om rimligheten i att själv få ta hand om sitt studiebidrag till att vara med och göra sin röst hörd i det offentliga rummet, dvs samhället. Du lär dig att hålla olika sorters tal, att debattera och lära känna dina styrkor och svagheter som talare – och att utvecklas. Målet med kursen är att du ska bli den bästa versionen av dig själv!

Kontaktlärare för kursen: Carin Tengström carin.tengstrom@skola.uppsala.se

Skrivande

Skrivande 100 poäng är en kurs för dig som vill utveckla din skrivförmåga. Vi jobbar med olika genrer, t ex skönlitterärt och journalistiskt skrivande. Vi varvar övningar med längre texter och en del av kursen får du göra en valfri fördjupning i en genre som du själv önskar. Årets elever berätta vad de tycker om kursen här.

Kontaktlärare för kursen: Maria Kurkiala maria.kurkiala@skola.uppsala.se