För vårdnadshavare

På den här sidan finns information till dig som vårdnadshavare.

Sjukdom och ledighet

Digitala resurser

 • Skolportalen – din portal till olika kommunala system t ex frånvaro med Skola24, ISTA, Teams och ITslearning
 • Schema – skriv in KLASS+KOD för att se personligt schema.
  Koden är de två första bokstäverna i förnamn och efternamn. (Specialfall: för ”Dubbel-Namn Två Efternamn” blir koden DNTE)
 • Unikum – skolans lärplattform
  Unikum är skolans system för elevdokumentation. I systemet samarbetar barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet.
  Du loggar in i Unikum med e-legitimation. Om du inte har tillgång till en e-legitimation kan du logga in på annat sätt.
 • Inläsningstjänst – inlästa läromedel (lösenord och användarnamn till tjänsten är skickad till din skole-postadress)

Elevhälsa och SYV (Studie- och yrkesvägledning)

 • Elevhälsa – skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog
 • SYV – studie- och yrkesvägledning

Övriga elev- och skolrelaterade info

Likabehandling

Studieplan och val

 • ISTA via skolportalen–  studieplan och valmodul (manual)
  Valbara kurser – Det är möjligt att lämna in önskemål om att byta ut valbar kurs under april månad. Länken är aktiv i itslearning under denna tid och kan endast lämnas in en gång.

Elevdator

E-tjänster för elevers skolgång i gymnasiet

 • För dig med ungdom i gymnasiet
  E-tjänsterna du hittar här gäller kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola och ungdomar under 18 år. När din ungdom blir myndig har du inte längre tillgång till e-tjänsterna. Om din ungdom går på en fristående gymnasieskola kontaktar du den skolan för att få veta vilka e-tjänster som används.

Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter

 • Registrera och kontrollera dina kontaktuppgifter
  I e-tjänsten IST Guardian lägger du enkelt in ditt mobilnummer och din e-postadress. Du loggar in med e-legitimation och på startsidan för e-tjänsten finns tydliga instruktioner. Alla vårdnadshavare ska lägga in sina kontaktuppgifter. Du ska inte registrera dina kontaktuppgifter i några andra e-tjänster. Vi behöver ha alla vårdnadshavares kontaktuppgifter samlade på ett ställe.
  Dina adressuppgifter hämtar vi från Skatteverket. Gymnasieelever som blir myndiga får sina e-postadresser i skolan automatiskt överförda i rätt system.
  Läs på uppsala.se om hur kommunen behandlar personuppgifter