Om skolan

Om Lundellska skolan

Lundellska skolan erbjuder högkvalitativ utbildning i en inspirerande miljö. Oavsett vilken av våra utbildningar du väljer, kan du känna dig säker på att alla lärare är behöriga och att all undervisning är lärarledd. Dessutom är vi noga med att erbjuda våra elever hjälp att maximera sina meritpoäng. Hos oss erbjuds alla elever bärbara datorer, och våra lokaler är moderna och välutrustade. Skolans strategiska läge mellan Ångströmlaboratoriet, Biomedicinskt centrum och SLU ger oss stora möjligheter till forskningsanknytning.

Entreprenörskap

På Lundellska prioriteras och uppmuntras entreprenörskap och företagande. Alla elever, oavsett utbildning, erbjuds kurser inom ekonomiområdet på individuella valet som ex. småföretagande. Som projektarbete ges alla som vill möjlighet att starta och driva ett eget företag inom Ung Företagsamhet (UF), och programmet Internationell ekonomi och politik har flest UF-företag i Uppsala län.

Vidgade vyer

Världen “krymper”, Sverige internationaliseras allt mer och vi har en ökad rörlighet av människor och tjänster över nationsgränserna. Internationella kontakter är en självklarhet i utbildningen på Lundellska skolan, och varje elev ges möjlighet till att delta i ett internationellt projekt under sina tre utbildningsår. Eleverna ska få en inblick i andra kulturer och ges tillfälle att diskutera kring andra viktiga begrepp såsom, miljö, hållbar utveckling, värdegrund, ekologisk grundsyn och jämställdhet. De senaste åren har vi bland annat samarbetat med skolor i Sydafrika, Kina, Turkiet, Chile, Tjeckien, Norge och Ukraina.

Rikliga resurser för alla

Skolan är känd för sin goda stämning både eleverna emellan och mellan lärare och elever och vi arbetar aktivt för att alla elever skall trivas och få ut mesta möjliga av sina år hos oss. Därför erbjuder vi schemalagd stödundervisning i framför allt engelska, matte och naturvetenskap och erbjuder studiestuga för matematik och naturvetenskapliga kurser på eftermiddagstid. Hos oss får du som behöver hjälp av erfarna specialpedagoger, all kurslitteratur tillhandahålls i inläst form och vi arbetar med speciella programvaror för elever med läs- och skrivsvårigheter.

En inspirerande och hållbar studiemiljö

Med sitt naturnära läge vid Fyrisån utgör Lundellska skolan en idealisk miljö för exkursioner i naturen, idrottsövningar och avkoppling. Oavsett om det handlar om omvårdnad, naturvetenskapliga laborationer eller medieundervisning är skolans lokaler moderna och välutrustade. Särskilt stolta är vi över våra metodövningsrum för praktiska vårdsövningar, laborationssalar, musik-, drama- och bildsalar och vårt vackra och funktionella bibliotek. För idrottsundervisning finns en egen idrottshall i skolans direkta närhet med styrketräningslokal och danssal. 400 meter bort ligger Studenternas idrottsplats där vi årligen möter Katedralskolans elever i den prestigefulla Katte/Skrapan-kampen och i Fyrisån tränar vi paddling.

Våra lokaler är fullständigt handikappanpassade, för att även du som har nedsatta förmågor skall kunna tillgodogöra dig undervisningen på bästa sätt. Som första skola i Uppsala har vi tilldelats utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ett erkännande av vårt arbete för att skolarbetet skall leda till en bättre miljö och hållbar utveckling.

Bläddra i vårt gymnasievalsmagasin

Klicka på bilden för att bläddra i Lundellska skolans tidning inför gymnasievalet 2021!