Artiklar och vetenskapliga publikationer

Lista över Skrapans tidningar och tidskrifter
Inloggningsuppgifter till tidningar och tidskrifter – via Unikum, inloggning kan krävas

E-tidskrifter – open access
Allergia – Astma- och allergiförbundet
Amnesty Press – Amnesty International
Biblioteksbladet – Svensk biblioteksförening
Biodiverse – SLU Centrum för biologisk mångfald
Cerealier – Lantmännen
Forskning för hälsa – Hjärt-Lungfonden
Företagshistoria (t.o.m. 2018)
Information från Läkemedelsverket
Konstperspektiv – Stiftelsen Konstperspektiv
Läkartidningen – Sveriges läkarförbund
Läsliv – MTM
OmVärlden – om globala frågor
Ronden – Akademiska sjukhuset
Sans – Fri tanke
Sveriges Natur – Naturskyddsföreningen
Tecknaren – organisationen Svenska tecknare
Tidningen Äldreomsorg
Tidskriften för Svensk psykiatri – Svenska psykiatriska föreningen
UNIK – Riksförbundet FUB
​​​​​​​Vetenskap & praxis – SBU

Sök vidare
​​​​​​​PressReader​ – över 7000 tidningar och tidskrifter på olika språk.

Hitta vetenskapliga publikationer
Core – Open University (UK)
​​​​​​​DiVA – Uppsala universitet (SE)
Doaj – internationell katalog
Eric – Department of Education (US)
Google Scholar – söktjänst från Google
Paperity – internationell katalog​​​​​​​
Science in Context – Cambridge University Press (UK)