Till blivande åk1

Välkommen till Lundellska skolan!

Skolan börjar tisdag 20 augusti. Uppropstiderna är följande:

  • Naturvetenskapsprogrammet (Na) 9:00 hus C
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (Sa) 9:30 hus A
  • Vård- och omsorgsprogrammet (Vo) 10:00 hus C
  • Ekonomiprogrammet (Ek) 10:30 hus A
  • Teknikprogrammet (Te) 11:00 hus C
  • Resursenheten 8:30 hus D
  • IMA på stora skolan börjar enligt individuell kallelse.

Lundellska skolan finns på Lägerhyddsvägen 2 och åker du buss till skolan tar du buss nummer 4 eller 12 och kliver av på hållplatsen som heter Polacksbacken. Du kan också åka med buss nummer 1 och då kliver du av på hållplatsen som heter Lundellska skolan.

Här finns en film som visar klassrum, korridorer, uppehållsrum, matsal med mera på skolan.

Schema första skolveckan

Dag 1 tisdag 20 augusti

Personal möter dig på skolans innergård och visar dig till rätt hus och rätt klassrum. Första dagen träffar du dina mentorer och din klass och du kommer få ett mer detaljerat schema över första dagarna. Din klass kommer ha ett hemklassrum hela första läsåret och vi har fasta placeringar i klassrummet. Du kommer få ett skåp så ta med ett hänglås, glömmer du det finns det att köpa i skolans kafeteria. Några klasser får redan första dagen låna dator och läromedel. Lundellska skolans ytterdörrar är låsta för allmänheten, därför får alla elever en nyckeltagg första skoldagen. Första dagen gör vi en rundvandring så du lär dig hitta på skolan. Dina mentorer äter lunch med dig i matsalen. De första två skoldagarna är det bara ni i årskurs 1 som är på plats i skolan, inte årskurs 2 och årskurs 3.

Dag 2 onsdag 21 augusti

Idag kommer du att ha ett första introduktionssamtal med din mentor, då kan du berätta information som du och dina vårdnadshavare tycker är viktig information för skolan att få så att du lyckas så bra som möjligt under dina tre år på Lundellska skolan. Några klasser har detta samtal redan dag 1. Några klasser lånar dator och läromedel idag. Idag följer dina mentorer och undervisande lärare med dig och äter i matsalen.

Dag 3 torsdag 22 augusti

Idag börjar årskurs 2 och årskurs 3 på skolan och lektionerna börjar enligt schema, ta med papper och penna.

Särskild information

Om det finns särskild information som skolan bör ha kännedom om för att kunna göra skolstarten, klassindelningen och skolgången så bra som möjligt är det viktigt att förmedla den informationen till berörd programrektor senast 1 augusti. Se kontaktuppgifter nedan:

Klassindelning

Klasserna sätts samman så att eleverna fördelas så bra som möjligt vad det gäller fördelning kön, tidigare skola mm. Om många elever kommer från samma skola fördelas de jämnt mellan klasserna då ett av skolans mål är att de nya eleverna ska lära känna varandra och arbeta tillsammans.

Fria resor till och från skolan

Enligt ett centralt kommunalt beslut måste du bo längre än 6 km närmaste färdväg från skolan för att vara berättigad till fria resor. Om du har rätt till fria resor/busskort skickas busskortet till din folkbokföringsadress. Information om skolbusskorten och skolskjuts finns på:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/skolresor/resa-till-och-fran-skolan–gymnasiet/

Viktig information till vårdnadshavare

För oss är det viktigt att ha god kontakt med våra elevers vårdnadshavare. För att få kontakt med dig eller för att skicka ut viktig information ber vi er att lägga in era kontaktuppgifter i IST Guardian, från och med 1 augusti kan du lägga in/ändra kontaktuppgifter. Det gör du på följande webbadress https://uppsala.se.ist.com/guardian

I samband med skolstarten får eleverna låna dator och läromedel kostnadsfritt. Du som vårdnadshavare kommer att meddelas via e-post när det är dags att godkänna till exempel datoravtal. OBS! Detta måste vara gjort innan 20 augusti, har du inte gjort det kan ditt barn inte låna dator och läromedel. På uppsala.se kan du som vårdnadshavare hitta alla e-tjänster som rör din ungdoms skolgång, se webbadress www.uppsala.se/e-tjanster-gymnasiet

För att logga in i en e-tjänst behöver du ha en e-legitimation. Om du inte har e-legitimation, kontakta Lundellska skolan på kontakt@lundellska.se för andra sätt att logga in.

Information till elev och vårdnadshavare från skolsköterskan.

I samband med skolstart kommer vi skolsköterskor skicka ut informationsbrev till elev och vårdnadshavare/föräldrar i UNIKUM. Välkommen att kontakta oss vid frågor. Information om Elevhälsan finns på Lundellska skolans hemsida.

Liselott Pettersson
Program: IMA (individuellt alternativ), Naturprogrammet, Teknikprogrammet samt Vård och omsorgsprogrammet.
Lundellska skolan , Lägerhyddsvägen 2 Hus 4/B, 752 37 Uppsala
Telefon: 018 727 84 51 Mobil: 076 695 96 03
E-post: liselott.pettersson@uppsala.se

Jenny Sörheden
Program: Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet och Resursenheten.
Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen 2 Hus 4/B, 752 37 Uppsala
Tel. 018-727 99 25 Mobil: 073 027 03 73
E-post: jenny.sorheden@uppsala.se

Moderna språk på Teknikprogrammet

Moderna språk ingår inte på Teknikprogrammet. Om du ändå vill läsa moderna språk så kan du göra det i årskurs 1. Meddela vilket språk du vill läsa till programrektor Tomas Henriksson genom att maila honom så snart du kan, senast 1 augusti tomas.henriksson@uppsala.se

Klar med Matematik 1c?

Om du har ett godkänt betyg i Matematik 1c och vill läsa Matematik 2c från start, kontakta programrektor Tomas Henriksson genom att maila honom så snart du kan, senast 1 augusti tomas.henriksson@uppsala.se

Vi hoppas att Du ska få tre spännande och lärorika år på vår skola! Än en gång varmt välkommen!

Stefan Nyhem, rektor

Ladda ner informationen i PDF-format!