Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Om du är nyfiken på samhället runt omkring dig i kombination med naturvetenskap, då är Natur-samhälle en passande inriktning. Du läser grundläggande kurser i biologi, kemi och fysik och väljer sedan att fördjupa dig inom ett av ämnena. I nyrenoverade laborationssalar finns modern teknik och utrustning. Programmet breddas med samhällskunskap och geografi. Här får du en tvärvetenskaplig utbildning med fältstudier, experiment och observationer i centrum, vilket ger dig verktyg att besvara de stora framtidsfrågorna.

En röd tråd inom denna inriktning är hur vi skapar ett hållbart samhälle. Du studerar bland annat jordens resurser, intressekonflikter, mänskliga rättigheter, politiska och nationalekonomiska teorier och får ta ställning till etiska frågor.

Poängplan Naturvetenskap och samhälle

Inriktningar:
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
KursPoängÅk 1Åk 2Åk 3
Svenska 1100100
Svenska 2100100
Svenska 3100100
Engelska 5100100
Engelska 6100100
Moderna språk100100
Historia Ib100100
Religionskunskap 15050
Samhällskunskap Ib100100
Idrott och hälsa 1100100
Matematik lc100100
Matematik 2c100100
Matematik 3c100100
Fysik 1150150
Kemi 1100100
Biologi 1100100
Gymnasiearbete100100
Inriktning Naturvetenskap
Matematik 4100100
Fysik 2100100
Kemi 2100100
Biologi 2100100
Fria val/ fördjupningar se sid 34 i Skrapantidningen 2021400200200
Inriktning Naturvetenskap och samhälle
Geografi 1100100
Samhällskunskap 2100100
Bi2/Fy2100100
Fria val/ fördjupningar se sid 34 i Skrapantidningen 2021500200300
Summa poäng2500900850750