OM POLACKSBACKEN

Polacksbacken var mötes- och lägerplats för Upplands regemente från 1680 till 1912, då regementet fick kaserner på området. Under tiden 1928-83 fanns Arméns underofficersskola (kompaniofficersskola) på området. S1 flyttades till Enköping 1982. Ortsnamnet omnämns 1663 som Pålack Backen, 1666 som Polacksbaka. Det kan ha tillkommit vid Sigismunds kröning i Uppsala 1594.

Efter att Upplands regemente flyttat byggdes kasernerna om i etapper. 2023 flyttar Lundellska skolan in på området.