Samhällsvetenskap med internationalisering (SASAM)

Vad vill du göra i framtiden? Arbeta med fredsfrågor på FN-högkvarteret i New York, studera i Botswana, praktisera på EU-parlamentet i Strasbourg eller arbeta som volontär i Costa Rica? Här på Lundellska skolan får du en bred bas av kunskap som förbereder dig för att ta steget ut i världen. Samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap och internationalisering är vår version av klassiska sam-sam.

Programmet

Samhällsvetenskap med internationalisering är ett studieförberedande program som vänder sig till dig som har ett genuint intresse för politik, internationella relationer, fredsfrågor och vill förstå världen bättre. Genom olika fördjupningskurser, som Historia 2, Internationella relationer och Freds- och konfliktstudier, får du en god teoretisk bas för att bygga en förståelse för de möjligheter och utmaningar som vår globala värld står inför.

Bara på Lundellska

I åk 3 får du som går samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap och internationalisering åka på en utlandsresa. Resan ingår i vår unika kurs Freds- och konfliktstudier, och ger möjlighet till att studera konfliktlösning på plats, möta nya människor och uppleva nya kulturer. På Skrapans samhällsprogram får du möjlighet att göra ett extra individuellt val i åk 3.

Utlandsresa

Skrapans elever, EU-parlamentet i Strasbourg
Skrapans elever, EU-parlamentet i Strasbourg

Alla elever som läser samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap och internationalisering ges möjlighet att åka på en utlandsresa i åk 3. Under resan besöker vi olika platser och institutioner kopplade till historiska konflikter och diskuterar hur de fortfarande påverkar befolkningen än idag. Resans mål är att ge nya perspektiv och berikande möten med människor och kulturer. Många elever upplever resan som en av de absoluta höjdpunkterna under gymnasietiden!

Kurser och poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet, Internationalisering

Freds- och konfliktstudier

Blir världen en farligare plats eller går vi mot fredligare tider? Ökar eller minskar antalet terrorattacker i världen? Hur kan risken för väpnade konflikter hänga ihop med det aktuella klimathotet? I kursen Freds- och konfliktstudier får du lära dig mer om dessa frågor som berör krig och fred i världen. Du får fördjupa dig i orsaker till konflikter, hur de utspelar sig och hur de avslutas samt hur vi ska arbeta för att uppnå hållbar fred.

Inom kursen har vi även samarbeten med institutionen för Freds- och konfliktforskning på Uppsala Universitet där vi bland annat får delta i föreläsningar om aktuella konflikter.

Kursen läses parallellt med Gymnasiearbetet i årskurs 3 och ger inspiration och uppslag till ämnen kopplat till fred och konflikt, samt möjliggör samarbete mellan kurserna.

Freds-och konfliktstudier är även kopplad till utlandsresan i åk 3 där vi får möjlighet att studera konflikter och fredsarbete på plats.

Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet, Internationalisering

Inriktningar:
samhällsvetenskap & internationalisering
KursPoängÅk 1Åk 2Åk 3
Svenska 1100100
Svenska 2100100
Svenska 3100100
Engelska 5100100
Engelska 6100100
Moderna språk200100100
Historia 1b100100
Religionskunskap 15050ht
Samhällskunskap 1b100100
Idrott och hälsa 1100100
Matematik 1b100100
Matematik 2b100100
Naturkunskap 1b100100
Filosofi 15050
Psykologi 15050
Inriktning Samhällsvetenskap med internationalisering 450p
Geografi100100
Samhällskunskap 2100100
Samhällskunskap 3100100
Historia 2a100100
Religionskunskap 25050vt
Fördjupning 300p
Freds- och konfliktkunskap100100
Internationella relationer100100
Gymnasiearbete100100
Fria val 300p
Individuella val200100200
Summa2500850800850

Det kommer att finnas en begränsning på antalet platser för varje inriktning, och urvalet kommer att baseras på ditt meritvärde.