Student 2024

Studenten 2024 onsdag den 5 juni!

Från morgon ca kl. 8.00 onsdag den 5 juni har vi studentfotografering och studentbrunch på skolan innan vi bussas upp till studentceremoni med mösspåtagning och utspring på Uppsala slott. Ceremonin i slottets rikssal startar kl. 12.00. Från slottsparken avgår studentflaken efter utspring och släktkramar på slottets borggård.

Utspringsstart  är kl. 13.00! Totalt springer 13 klasser ut. Utspringsordning kommer anslås senare i terminen. Utspringsordningen styrs av placeringen i elevkårens studentjakt.