Itslearning för vårdnadshavare

Itslearning är gymnasieskolans lärplattform. Lärplattformen riktar sig främst till lärare och elever men innehåller även information till dig som är vårdnadshavare till en omyndig elev. Nedan hittar du instruktioner på hur du som vårdnadshavare tar del av innehåll i lärplattformen.

I lärplattformen hittar du

  • Din ungdoms kunskapsbedömning för utvecklingssamtal
  • Kontaktinformation till mentor
  • Inlämningsuppgifter och uppgifter
  • Kalendarium

Logga in i lärplattformen

För att logga in i lärplattformen behöver du en e-legitimation. Inloggningen sker i fyra steg.

  1. Du kan logga in till lärplattformen via gymnasieskolans webbplats eller direkt på

    http://uppsala.itslearning.com

  2. Välj Logga in med Uppsala kommun.
  3. Välj alternativet Vårdnadshavare.

  1. Välj vilken typ av e-legitimation du vill använda för att logga in i systemet.

Om du inte har någon e-legitimation kan du kontakta din ungdoms gymnasieskola för att få inloggningsuppgifter.