Kursval på naturvetenskapsprogrammet

Nu är det dags att göra inriktningsval och kursval.

Musikklasselever
Musikklasselever har redan från åk1 ett färdigutformat program med inriktning Naturvetenskap(NAMUSVE) eller Naturvetenskap och samhälle(NANASVE) där individuella val och programfördjupningsval består av musikkurser. Musikklasselever behöver alltså inte göra några val. Men vill man till åk2 byta inriktning samt läsa de meritgivande kurserna Moderna språk steg4 (åk2), Matematik 4, 5(åk3) eller Engelska 7(åk3) kontaktar man sin SYV.

Övriga elever gör sina val i Uppsala kommuns Skolportal.

Inriktningsval
Alla på naturvetenskapsprogrammet åk1 ska först av allt välja inriktning. Naturvetenskap(NANAT) eller Naturvetenskap och samhälle(NANAS). Du är redan registrerad på den inriktning du önskade i gymnasievalet. Är du osäker eller har du funderingar kan du vända dig till SYV.

Klicka här på poängplan för att se vad som skiljer de båda inriktningarna åt.

Kursval
Alla elever i åk1 och åk2 skall göra kursval iform av individuella val och programförjupningsval.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle(NANAS) skall även göra val av en naturvetenskaplig inriktningskurs, Biologi2 el. Fysik2. Det görs i åk2 inför åk3.
Inriktning Naturvetenskap ska under åk2 och åk3 totalt välja  200p Individuellt val samt 200p programfördjupning.
Inriktning Naturvetenskap och samhälle ska under åk2 och åk3 totalt välja 200p individuellt val samt 300p programfördjupning + 100p inriktningskurs.

Klicka här på kursutbud för att se vika kurser som vi erbjuder.
Det är inte säkert att alla dessa kurser startar. Det beror på intresset. Behörighetsgivande och meritpoängsgivande kurser ges alltid.

Klicka här på behörighetsgivande kurser för att se vilka kurser som krävs för att ge behörighet till olika utbildningsområden på universitetet. Du ser även här vilka kurser som ger meritpoäng för varje utbildningsområde. Observera att många av dem har du redan i dina obligatoriska kurser. Man får max tillgodoräkna sig 2,5 meritpoäng.

Matematik 4
I inriktning Naturvetenskap ligger Matematik 4  100p som obligatorisk kurs. I inriktning Naturvetenskap och samhälle ligger Matematik 4  100p som valbar kurs. Som valbar kan du ha den kursen som individuellt val eller programfördjupning. Det valet görs till åk3. Matematik 4 krockar inte med någon annan kurs.

Mer information
SYV kommer besöka varje klass för att informera kring valen. Se information om valbara kurser här.

Sista dagen för att göra valet är på fredag den 26 mars.

För dig som vill ställa ytterligare frågor om valen kontakta oss via mail eller telefon. Ni kan också boka tid hos vår studie- och yrkesvägledare för konsultation om ni känner att ni behöver det.

Kontaktuppgifter:
SYV:                            martin.klavblom@skrapan.uppsala.se   018-727 23 73

Lycka till med valen och var inte rädda att kontakta oss med frågor.