Inriktning Naturvetenskap

Om du vill fördjupa dig inom biologi, fysik, kemi och matematik är Natur-natur en passande inriktning för dig. Inriktningen erbjuder en djupdykning i samtliga naturvetenskapliga ämnen. Genom fältstudier, experiment och observationer får du arbeta som en forskare och lära dig utveckla modeller och teorier som kan förklara verkligheten. Du studerar bland annat hur människokroppen fungerar, cell- och molekylärbiologi samt det biologiska och kemiska samspelet inom biokemi.

I nyrenoverade laborationssalar utnyttjar vi modern teknik och utrustning. Matematiken är ett betydelsefullt verktyg som du använder exempelvis för att beskriva och förklara fysikaliska fenomen inom vardag och teknik.

Poängplan Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar:
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
KursPoängÅk 1Åk 2Åk 3
Svenska 1100100
Svenska 2100100
Svenska 3100100
Engelska 5100100
Engelska 6100100
Moderna språk100100
Historia Ib100100
Religionskunskap 15050
Samhällskunskap Ib100100
Idrott och hälsa 1100100
Matematik lc100100
Matematik 2c100100
Matematik 3c100100
Fysik 1150150
Kemi 1100100
Biologi 1100100
Gymnasiearbete100100
Inriktning Naturvetenskap
Matematik 4100100
Fysik 2100100
Kemi 2100100
Biologi 2100100
Fria val/ fördjupningar se sid 34 i Skrapantidningen 2021400200200
Inriktning Naturvetenskap och samhälle
Geografi 1100100
Samhällskunskap 2100100
Bi2/Fy2100100
Fria val/ fördjupningar se sid 34 Skrapantidningen 2021500200300
Summa poäng2500900850750