Ny biblioteksplan för gymnasieskolorna

Bibliotekarierna vid Uppsalas kommunala gymnasieskolor hade under läsåret 2018/2019 i uppgift av Utbildningsförvaltningen att formulera en gemensam biblioteksplan. Nu är den färdigställd!

Gymnasieskolans biblioteksplan utgår från den nyligen framtagna kommunala biblioteksplanen och ska synliggöra skolbibliotekens gemensamma arbetssätt och ge vägledning för bibliotekens verksamheter.

Under kommande läsår kommer Skrapans bibliotekarier i samråd med rektor att utvärdera och utveckla vårt biblioteks verksamhet utifrån den gemensamma biblioteksplanen.

Länk till biblioteksplanen.