Populära kurser

CSI-skrapan

CSI-skrapan är vår mycket populära tvärvetenskapliga fördjupningskurs i kriminologi och rättspsykologi. Kriminologin har sitt ursprung inom sociologin och juridiken och riktar ofta sitt forskningsintresse på gruppnivå och samhällsnivå. Rättspsykologin fokuserar på individen och försöker att undersöka, förklara och förstå bakomliggande faktorer till varför en del människor blir kriminella.

Exempel på vad vi tar upp i kursen:

   • Psykopati och andra personlighetsstörningar
   • Aggressionsteorier
   • Gärningsmannaprofilering
   • Seriemördare och massmördare
   • Vittnespsykologi och förhörsmetoder
   • Undersökningar av brottslighet
   • Orsaker till brottslighet
   • Varför och hur vi straffar

Utöver detta får du i kursen möjlighet att fördjupa dig i olika former av kriminalitet som du tycker är särskilt intressanta.

Psykologi

Psykologin beskriver och förklarar mänskliga handlingar, tankar och känslor för att ge oss pusselbitar till att bättre förstå oss människor. Redan första lektionen kommer du börja reflektera kring dig själv och människor runt omkring dig. Du kommer se mänskligt beteende med nya ögon. Oavsett vad du bestämmer dig för att göra i framtiden så kommer du ha nytta av att ha läst psykologi, läran om människans inre och yttre
beteenden.

Exempel på frågor som psykologin kan innehålla:

   • Hur lär man en duva att spela pingis?
   • Hur kan vanliga människor omvandlas till mördare?
   • Hur fungerar vi i grupp?
   • Hur uppkommer terrorism?
   • Hur kan man bli rik och undvika att bli blåst?
   • Hur formas vår personlighet?
   • Hur skapas beroende?
   • Varför är det större chans att få hjälp på en ödslig stig än på en folkfylld gata?
   • Varför beter vi oss olika när vi är ensamma jämfört med när vi är med andra?
   • Hur är en bra ledare?

Kommunikation

Kommunikationen är alla en del av. Vi kommunicerar dagligen, även när vi inte tänker på det. Kommunikation kan verka enkelt och självklart men är samtidigt ett oerhört komplext begrepp. När kommunikation kopplas till företeelser som kultur, samhälle, genus eller grupper märker vi att det finns många intressanta dimensioner att titta närmare på.

Kommunikation hämtar sin näring ur pedagogik, sociologi och psykologi och lånar sina begrepp från dessa vetenskaper. Kursen är både praktisk och teoretisk vilket gör att den blandar inslag av kommunikationsteori med mer handfasta delar där du övar på att bli både en bättre talare och samtalare.

Sociologi

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Här får du lära dig om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras. Sociologi ger dig verktyg inom teori och metod, så att du kan analysera samhället och olika sociala sammanhang.

Du lär dig förstå hur människors hälsa påverkas av kön och social och etnisk bakgrund. Ämnet passar också dig som är intresserad av ojämlikhet och diskriminering utifrån genus, klass och etnicitet.

Sociologi ger dig kunskap om hur människors identitet hänger ihop med religion, etnicitet, genus och kön. Kursen utvecklar dig en bättre förmåga att analysera och utreda samhällsfrågor och dessutom lär du dig att bedöma, värdera och utföra undersökningar om samhällsfenomen.