Samarbete med Uppsala Universitet

På beteendeprogrammet har vi ett unikt samarbete med institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. På så vis får våra elever bekanta sig med universitetsvärlden redan under sin gymnasietid.