Skolpsykolog

Till skolpsykologen kan du vända dig om du behöver samtal för att hitta lösningar på det du tycker är svårt. Det kan vara till exempel problem med relationer till kompisar, flickvän eller pojkvän. Det kan vara något som är jobbigt i skolan eller hemma. Det kan vara tankar om dig själv som du är orolig över. Det kan vara tidigare jobbiga saker du har varit med om eller oro över framtiden eller andra problem du tycker att du behöver prata om och få hjälp med.

Föräldrar är också välkomna att höra av sig för konsultation och stöd med fokus på eleven samt för frågor kring tidigare psykologutredningar.

Vår skolpsykolog finns på skolan ojämna veckor.

CONTACT CODE