Skolsköterska & Skolläkare

På Lundellska skolan arbetar skolsköterskorna främst med hälsobefrämjande arbete genom att försöka motivera elever att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor.

Alla elever erbjuds ett hälsosamtal/hälsobesök hos skolsköterskorna under det första året på gymnasiet. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, sömn, fysisk aktivitet, sex och samlevnad, skolarbete och trivsel i skolan.

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor som rör dig och din hälsa. Självklart är även vårdnadshavare välkomna med frågor, eller om du vill att vi ska träffa ditt barn.

Drop-in-mottagning mån-fre kl. 8-16.30

Skolläkaren  finns på plats ca 1 gång/måndag och kontaktas genom skolsköterskorna.

CONTACT CODE