Sommargymnasium 2022

Uppsala kommun har sommargymnasium för gymnasieelever som studerar i Uppsala kommun. Sommargymnasiet är en intensivkurs som ska hjälpa eleven att få ett godkänt betyg.

Grupperna är ofta mindre än i den ordinarie gymnasieskolan (7-17 elever). Vi träffas fyra veckor på sommarlovet.

Vi räknar med att du har en del förkunskaper i ämnet då du läst kursen tidigare. För dig som byter program eller skola gäller inte krav på förkunskap.

Kursdatum och upplägg

Kursdatum: måndag 13 juni–fredag 8 juli.
Undervisning varje vardag. Ingen undervisning på midsommarafton 24 juni.

Totalt 19 lektioner. Varje lektion är 80 minuter. Undervisning på förmiddagar 9.00–10.30 eller 10.50–12.20. (Fysik 1 ges 8.20–10.30 eller 10.50–13.00.) Du gör alla prov på sista skoldagen.

Närvaro

Du kan inte läsa delar av kurser på sommargymnasiet. För att få delta måste du närvara alla fyra veckor. Du kan inte läsa på distans.

Vem får söka till sommargymnasiet?

Du kan söka till sommargymnasiet om du:

 • är elev på kommunal eller fristående gymnasieskola
 • har F i betyg, eller streck
 • saknar en kurs

Du kan inte söka till sommargymnasiet:

 • för att läsa kursen som stöd
 • för att höja ett betyg som är E eller högre
 • för att läsa en utökad studiekurs
 • om du är skriven i Uppsala kommun men läser vid gymnasieskola i annan kommun.

Kan elever som gått ut årskurs 3 söka till sommargymnasiet?

Du som är elev i årskurs tre kan läsa på sommargymnasiet om din rektor ger dig förlängd studiegång under sommaren. Om du redan har fått en gymnasieexamen kan du inte läsa på sommargymnasiet.

Kurser och litteratur

Sommarskolan har följande kurser under förutsättning att tillräckligt antal elever söker:

 • biologi 1*
 • engelska 5, 6, 7
 • fysik 1*, 2*
 • företagsekonomi 1, 2g
 • geografi 1
 • historia 1a1, 1a2, 1b, 2a
 • kemi 1*, 2*
 • matematik 1a, 1b, 1c
 • matematik 2a, 2b, 2c
 • matematik 3b, 3c
 • matematik 4, 5
 • naturkunskap 1a1*, 1a2*, 1b*, 2
 • religionskunskap 1
 • samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2
 • spanska 1, 3
 • svenska 1, 2, 3
 • svenska som andra språk 1, 2, 3

*Kursen innehåller obligatoriska laborationer utöver lektionstiden. Laborationer sker på plats på Fyrisskolan. Tid och plats för dessa meddelas vid kursstart

Du kan inte läsa två kurser i samma ämne samtidigt, till exempel matematik 1c och 2c. Sök den enklare kursen i kombination med ett annat ämne. Sök inte fysik 1 eller 2 samtidigt med kemi 1 eller 2 eftersom kurserna är mycket tunga att läsa.

Litteratur

Låna lärobok från din egen gymnasieskola. Om du inte har rätt kursbok så kan du låna bok av lovskolan mot depositionsavgift, 300 kronor per bok. Du betalar kontant eller via swish första kursdagen.

Litteraturlista sommargymnasiet 2022 (PDF, 58 KB)

Dator och miniräknare

Du ska ta med dig en fungerande dator och miniräknare. Ta reda på vem du ska kontakta på din skola om din dator går sönder. Sommargymnasiet kan inte ge support på datorer.

Anmäl dig till sommargymnasiet

Fyll i anmälningsblanketten digitalt och skriv ut den ifyllda blanketten och lämna in den på Lundellska skolans reception, samtidigt som du betalar 100 kronor/kurs du söker. Du kan betala med Swish eller kontant. För att få tillbaka depositionsavgiften på 100 kronor måste du vara närvarande på minst 80 procent av undervisningen.

Sista anmälningsdag är onsdag 25 maj.

Anmälningsblankett för sommargymnasiet 2022

Efteranmälningar

Vi tar emot efteranmälningar onsdag 2 – onsdag 8 juni. Du får gå på sommargymnasiet i mån av plats.

Första dagen

Du ska komma tidigare första dagen för upprop:

 • första samling 8.45 för tidiga passet, undervisning börjar 9.00
 • andra samling 10.35 för sena passet, undervisning börjar 10.50

Hur vet jag om jag kommit in?

Vår önskan är att ordna så att alla som söker ska få plats. Om kursen inte startar eller om du inte har fått plats så får du veta det från din hemskola. Din skola informerar dig också vilken uppropstid du har och om undervisningen är på Fyrisskolan eller Katedralskolan. Ring din hemskola om du inte har fått information om sommargymnasiet. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kom till sommargymnasiet 8.45 på uppropsdagen.

Ditt nya betyg

Sommargymnasiet ger inga nya betyg, det gör din ordinarie skola. Lovskolan meddelar ditt betyg till din skola i mitten av augusti. Då kan du få en betygsutskrift från din hemskola.

Du kan inte överklaga betyg. Om du inte får det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så ska du vända dig till din studie- och yrkesvägledare på din hemskola för råd.

Praktiskt om sommargymnasiet

Du får inte skollunch på sommargymnasiet. Lovskolan ordnar inte transport till och från Fyrisskolan. Du har inte rätt till studiebidrag när du läser på sommargymnasiet.

Kontakta oss om du har frågor:

Lovskolans kontaktuppgifter

För frågor om ansökningar, ändringar och avanmälningar, mejla den gemensamma e-posten för gymnasial lovskola: lovskolornagymnasiet@uppsala.se.

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasiets lovskola

Måns Wikstad

Skolledare för gymnasiala lovskolor