Sommargymnasium åk 9-ämnen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sommargymnasium för elever på Introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan
Uppsala kommun anordnar sommargymnasium för elever som går på gymnasiet. Behöriga att söka är gymnasieelever som är inskrivna på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. Elever som går på grundskolan kan inte läsa vid sommargymnasiet utan är hänvisade till grundskolans lovskolor.

Allmänt om sommargymnasiet för elever på introduktionsprogram
Sommargymnasiet är en intensivutbildning som syftar till att hjälpa Dig att läsa in ämnen från grundskolan som du har underkänt i eller ännu inte fått betyg i. Du kan läsa en, maximalt två, ämnen på sommargymnasiet. Du ska ha kunskaper i svenska och ämnet som gör det möjligt för dig att läsa in ämnet under de tre veckor som sommargymnasiet går.

Vem får söka?
Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Hur är undervisningen?
Gruppstorleken på sommargymnasiet är mindre än vanligt (9-19 elever). Sommargymnasiets åk 9 kurser för elever på introduktionsprogrammen pågår under tre veckor och består av 15 lektionstillfällen. Närvaro är obligatorisk under hela sommaren. Tänk på att kursprov genomförs sista skoldagen så att du inte är frånvarande då. Betyg meddelas din skola och gymnasieintaget i förekommande fall.

När ges sommargymnasiets åk 9 kurser?
Undervisning ges varje vardag på förmiddagarna från och med torsdagen den 11/6 till och med torsdagen den 2/7. Ingen undervisning på midsommarafton (19/6). Obs! Det går inte att läsa delar av sommargymnasiet. Närvaro under alla femton lektionstillfällen krävs för att få delta. Undervisningspassen är antingen mellan 8.50 – 10.40 eller 11.00 – 12.50 (inkl. 10 minuters rast). Om du absolut inte kan närvara den ena av tiderna ska du ange detta i ansökan.

Vilka ämnen ges?

Kursen startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker. År 2020 planeras följande ämnen:

Biologi Engelska
Fysik Geografi
Historia Kemi
Matematik Religionskunskap
Samhällskunskap Svenska
Svenska som andra språk

Vilka böcker ska jag använda?
Fyrisskolan kommer att låna ut de böcker du behöver under sommargymnasiet.

Hur anmäler jag mig?
Ladda ner blanketten och fyll i den, mejla den fullt ifyllda blanketten till lena.friberg@skrapan.uppsala.se
Sista anmälningsdag är tisdagen den 19/5 kl 12.00.

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med fredagen den 29 maj. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats.

Samling på Fyrisskolans fotbollsplan
Samling på fotbollsplanen torsdagen den 11 juni
8:30 för tidiga passet (8.50 – 10.40)
10:50 för sena passet (11.00 – 12.50)

Hur vet jag om jag kommit in?
Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen på sommargymnasiet, uppropstid och lokal. Fyrisskolan skickar inte ut någon kallelse. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kommer du till uppropet i Fyrisskolans aula måndag den 11 juni kl 8.30.

Omdömesblankett
Nedan på hemsidan finns det en omdömesblankett. Denna ska fyllas i av din lärare för att sommargymnasiets lärare ska kunna individualisera undervisningen. Det är viktigt att särskilda behov anges i blanketten, t ex dyslexi. Markera också i omdömesblanketten om du kan uppnå gymnasiebehörighet genom att få godkänt på de kurser du har sökt hos oss. Skolan kan skicka blanketten via fax eller e-post.

Hur får du ditt nya betyg?
Sommargymnasiet är en resursenhet för andra skolor och utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. För kommunala elever så för vi in betyget i en betygskatalog varifrån den kommunala skolan kan hämta ditt nya betyg och sedan skriva ut ett nytt betyg. Det sker i augusti då din skola öppnar igen.

Antagning till gymnasiet
Du som har blivit gymnasiebehörig genom sommargymnasiet deltar i reservantagningen. Du kommer då att tas in på sökt utbildning om ledig plats finns.

Kan jag överklaga mitt betyg?
Du kan inte överklaga betyg på sommargymnasiet. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din ordinarie studie- och yrkesvägledare på det gymnasium du vanligtvis läser vid.

Får jag mat, bussbiljetter och studiebidrag på sommargymnasiet?
Lägg märke till att sommargymnasiet inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommargymnasiet inte berättigar till studiebidrag.

Omdömesblankett

Anmälaningsblankett[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]