Specialpedagog

Specialpedagogens roll är att tidigt identifiera och stötta elever i behov av särskilt stöd och syftet med arbetet är att skapa goda förutsättningar för samtliga elever att få möjlighet att utvecklas och nå kunskapsmålen på bästa möjliga sätt.

INSATSER FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

  • Inlästa läromedel via eget konto på Inläsningstjänst.
  • Talböcker via eget konto på Legimus.
  • Digital teknik med anpassade programvaror, såsom talsyntes(ClaroRead) och stavningsprogram (StavaRex och SpellRight).
  • Förlängd provtid.
  • Möjlighet att vid behov komplettera prov muntligt.

UTÖVER DETTA KAN SKOLAN VID BEHOV HJÄLPA TILL MED

  • Dubbla uppsättningar läromedel för egna anteckningar.
  • Anpassningar i klassrummet, t.ex. extra tydliga instruktioner, avgränsade uppgifter, hjälp med textbearbetning.
  • Hjälp med studieteknik, planering.
  • Individuellt stöd hos specialpedagog