Studie- och yrkesvägledare

Vi hjälper elever att göra väl övervägda val under studietiden och inför kommande arbetsliv. Vi utgår ifrån ett individperspektiv och ska vara ett stöd för beslutsprocessen – ett “neutralt bollplank”.

Vi erbjuder enskilda samtal, samtal med vårdnadshavare samt gruppinformation.

Drop-in-mottagning mån-fre kl. 8-16.30 eller via e-post, telefon eller drop in.