Meritbaserat urval

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag.

Teknikprogrammet

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor.

Ekonomiprogrammet

Programmet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik.