Skrapans nya lokaler från 2023

Här kommer vi lägga upp information om Skrapans nya lokaler på Campus Kronåsen (Polacksbacken).
Lundellska skolan, Skrapan kommer alltså flytta 300 m från 2023, vilket gör flytten oerhört smidig och ger oss möjligheter att följa renoveringen av lokalerna på nära håll i nära samarbete med fastighetsägare och entreprenörer. Det är vackra anrika byggnader vi flyttar in i. I huvudsak handlar det om de tre stora byggnader man ser från Dag Hammarskölds väg när man spanar mot Polacksbacken och Ångströmlaboratoriet. Mittenhuset kommer rymma elevhälsa, elevcafé, bibliotek, administration och personalrum och de två husen på vardera sida undervisningslokaler och personalarbetsrum. Den befintliga restaurangbyggnaden Matikum eller Rullan blir skolans nya restaurang. I ett eget hus bredvid restaurangen kommer vår resursenhet flytta in.

Sedan skolans start 1892 har skolan flyttat runt i Uppsala ett antal gånger. Skrapanandan har alltid funnits med oavsett lokalisering och bidragit till en skola som ligger i framkant och lockar många elever. Nu har vi hittat hem till anrika lokaler  som kommer anpassas och fyllas med ett välutrustat, modernt och fräscht innehåll. I första etappen flyttar Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Resursenheten. Dessa kör igång i de nyrenoverade lokaler från hötterminsstart 2023.
Samtliga elever på skolan kommer dock äta i den nya restaurangen från hösten 2023.  En stor rymlig, ljus och vacker matsal.  I restaurangbyggnaden finns även en stor Aula, något Skrapan saknat och mycket ser fram emot att äntligen få tillgång till. Dessutom kommer i restaurangbyggnaden fina musiksalar inrättas i lokalerna i anslutning till aulan. Det kommer bli ett lyft för våra musikklasser.
Till hösten 2024 är även huset med laborationssalar och vårdsalar färdigrenoverat. Då flyttar Naturvetenskapsprogrammet samt Vård och omsorgsprogrammet in på den nya skolan med sprillans nya labsalar och vårdsalar.
Läsåret 23/24 blir alltså ett övergångsår när en del av skolan är kvar i nuvarande byggnader och en del i de nya byggnaderna 200 m därifrån.

Nedan lite bilder från första spadtaget inför renoveringen och anpassningen av lokalerna, samt en bild inifrån restaurang Rullan som blir nya skolrestaurangen där alla kommer äta från ht2023. I bakgrunden på bild2 kan man se de fina framtida skolbyggnaderna. Längst en bit av en korridor.