Viktig information till vårdnadshavare

Uppsala kommun har samlat alla e-tjänster för vårdnadshavare i de kommunala skolorna på ett och samma ställe. Här kan man se studieplan, satta betyg mm.

E-tjänster för dig med barn eller ungdom i kommunal förskola eller skola – Uppsala kommun

Lägg in kontaktuppgifter i e-tjänsten IST Guardian

Du som vårdnadshavare ska lägga in dina kontaktuppgifter i e-tjänsten IST Guardian. Där kan du också ändra om du till exempel har nytt telefonnummer eller ny e-postadress.

Det är en förutsättning för att det ska fungera med skolsystemen att alla vårdnadshavare med ungdomar upp till 18 år lägger in sina kontaktuppgifter i e-tjänsten, IST Guardian.
Alla vårdnadshavare ombedes alltså uppdatera sina kontaktuppgifter.

Unikum införs på gymnasiet hösten 2023

Höstterminen 2023 införs Unikum på samtliga kommunala gymnasieskolor. Unikum används för pedagogisk dokumentation och digital information om kurserna i skolan.

Unikum hittar du via skolportal.uppsala.se. Du behöver BankID för att logga in. Om du saknar BankID kan du vända dig till skolans administratör för att få hjälp att logga in.

Unikum ersätter ITSLearning, som de flesta gymnasieskolorna har använt till idag.

Om du vill veta mer om hur Unikum och Unikum-appen fungerar, finns mycket bra information på Unikum Familj.