Information till dig med barn i årkurs 1

Elevhälsan informerar

Som en del i skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling ägnas just nu en del av klassrådstiden i årskurs 1 till att reflektera och samtala om bemötande i sociala medier.

Målet är att eleverna ska få större kunskap om vad kränkningar inom sociala medier är, hur de kan bemöta det och hur de kan anmäla det.

Vill du veta mera rekommenderar vi Polisens film och informationsfolder som riktar sig till vuxna i barn och ungas närhet.

Du hittar materialet här: Råd till vuxna | Polismyndigheten (polisen.se).

Information Elevhälsoarbete åk 1(PDF)