Studie- och yrkesvägledare

Vi hjälper elever att göra väl övervägda val under studietiden och inför kommande arbetsliv. Vi utgår ifrån ett individperspektiv och ska vara ett stöd för beslutsprocessen – ett “neutralt bollplank”. Vi erbjuder enskilda samtal, samtal med vårdnadshavare samt gruppinformation. Drop-in-mottagning mån-fre kl. 8-16.30 eller via e-post,…

Läs mer

Specialpedagog

Specialpedagogens roll är att tidigt identifiera och stötta elever i behov av särskilt stöd och syftet med arbetet är att skapa goda förutsättningar för samtliga elever att få möjlighet att utvecklas och nå kunskapsmålen på bästa möjliga sätt. INSATSER FÖR ELEVER MED LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER Inlästa…

Läs mer

Skolpsykolog

Till skolpsykologen kan du vända dig om du behöver samtal för att hitta lösningar på det du tycker är svårt. Det kan vara till exempel problem med relationer till kompisar, flickvän eller pojkvän. Det kan vara något som är jobbigt i skolan eller hemma. Det kan…

Läs mer

Skolsköterska & Skolläkare

På Lundellska skolan arbetar skolsköterskorna främst med hälsobefrämjande arbete genom att försöka motivera elever att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Alla elever erbjuds ett hälsosamtal/hälsobesök hos skolsköterskorna under det första året på gymnasiet. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet…

Läs mer

Kurator

Skolkuratorn är en del av elevhälsan. Alla elever ska känna sig trygga och må bra under sina år här på Lundellska skolan. Inga problem är för små eller oviktiga. Vi har samtal med elever, föräldrar, gode män och andra som står eleverna nära. Arbetet sker på…

Läs mer