Hjälp vid skolarbeten

Pågående projekt:

Efterkrigstiden – SA23e
Svenska företag i historien – EK23
Nk1b tema hälsa – droger
Nk1b tema hälsa – sex och samlevnad
Uppsats i Hi2 – SA22a
Robinsonader  förslag till läsning  – SA21c och SA21d
Robinsonader bokloggsfrågor – SA21c och SA21d

 

Gymnasiearbetet:

Bibliotekets föreläsning EK-ek21
Bibliotekets föreläsning EK-jur21

Bibliotekets föreläsning NA21
Bibliotekets föreläsning SA21
Boka en bibliotekarie – fyll i och maila till bibliotekarierna

Metodlitteratur – litteraturlista​
Teorilitteratur för EK-ek – litteraturlista​
FIRO – gruppsykologi
FIRO – personalgruppens psykologi

Redovisa källor:

Libris - referera till böcker, snabbt och enkelt.
Referera enligt Harvardsystemet – Umeå universitets variant. (Den här använder vi på skolan i första hand.)
Referera enligt Harvardsystemet – SLU:s variant. (Om du inte hittar det du söker i Umeås guide.) 

Källkritik:

Internet som informationskälla - Skrapans checklista
Fler tips finns under Länksamling

Upphovsrätt:

Upphovsrättslagen beskriver hur man får använda material som andra personer har skapat. En grundregel är att man inte får kopiera eller dela andras bilder på internet. Men det finns undantag: Bilder där det står tydligt uttryckt att bilderna får spridas fritt, även på nätet.
– Creative Commons-licensierade bilder. 
   CC-licensmärkningar visar hur bilden får användas.
– Bilder från bildbanker med helt fritt 
    material, t.ex.: 
    Pixabay
    Rawpixel
    Unsplash 

För skolan gäller ibland särskilda regler. I ett elevarbete som inte sprids utanför skolan får man t.ex. använda andras bilder och text.
Ange alltid källan och upphovspersonens namn. Läs mer om upphovsrätten i skolan på Skolverkets webb.